• [email protected]
  • 0987098567
  • BT08-02, KĐT An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • 2022-10-17

Tư vấn nhiệt điện

Nhiệt điện là nguồn điện được chuyển đổi từ năng lượng nhiệt. Trong hầu hết, một tuabin chạy bằng hơi nước chuyển đổi thành năng lượng cơ học như một chất trung gian thành năng lượng điện.

Chia sẻ :