• [email protected]
  • 0987098567
  • BT08-02, KĐT An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tư vấn điện gió

Điện gió ở Việt Nam thuộc nhóm công nghiệp năng lượng mới nổi, được nhập cuộc theo sự phát triển nguồn năng lượng tái tạ...

Xem thêm

Tư vấn điện mặt trời

Điện năng lượng mặt trời là điện được tạo ra từ việc chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện bằng cách sử dụng tấm pin n...

Xem thêm

Tư vấn điện sinh khối

Điện sinh khối (biomass power) là việc sử dụng các nguyên liệu sinh khối để sản xuất điện năng. Đây là dạng năng lượng t...

Xem thêm

Tư vấn nhiệt điện

Nhiệt điện là nguồn điện được chuyển đổi từ năng lượng nhiệt. Trong hầu hết, một tuabin chạy bằng hơi nước chuyển đổi th...

Xem thêm

Tư vấn dịch vụ IT

Dịch vụ it chuyên nghiệp giúp doanh nghiệpbảo trì IT, máy tính và bảo trì mạng máy tính là công việc duy trì và đảm bảo ...

Xem thêm

Tư vấn thủy điện

Việt Nam là nước có tiềm năng thủy điện lớn. Công suất tính toán ước đạt 25.000- 26.000 MW. Tính đến 2018 đã có 80 nhà m...

Xem thêm