• [email protected]
  • 0987098567
  • BT08-02, KĐT An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Trạm biến áp và đường dây
  • 2022-10-17

DỰ ÁN TRẠM BIẾN ÁP

630ddc01386f2.jpeg

Trạm biến áp và đường dây là thành phần cốt lõi của hệ thống điện. Là đơn vị tư vấn chuyên ngành điện, VINTEG có nhiều thế mạnh trong thực hiện các dịch vụ tư vấn liên quan:
- Đánh giá khả năng đấu nối và lập hồ sơ thỏa thuận đấu nối lưới điện

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở
- Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
- Tính toán tham số chỉnh định role bảo vệ
- Đánh số thiết bị nhất thứ cho các thiết bị trong trạm
- Lập hồ sơ thỏa thuận thiết kế kỹ thuật cho hệ thống SCADA

- Tư vấn hồ sơ đóng điện công trình 

DỊCH VỤ KHÁC

Bên cạnh đó, VINTEG còn hỗ trợ tối đa các thủ tục liên quan để đưa dự án vào hoạt động như:
- Thỏa thuận thiết kế PCCC
- Thỏa thuận đấu nối đường giao thông vào trạm

- Thỏa thuận xin cấp thoát nước với địa phương
- Thỏa thuận đấu nối xin cấp điện tự dùng

- Cung cấp hạ tầng thiết bị thông tin phục vụ thị trường điện (DIM) 

630ddca0d73c4.png

 

  • Danh mục

    TRẠM BIẾN ÁP VÀ 

Chia sẻ :