• [email protected]
  • 0987098567
  • BT08-02, KĐT An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Điện sinh khối
  • 2022-10-17

CÁC DỰ ÁN ĐIỆN SINH KHỐI

Trên thế giới, sinh khối là nguồn năng lượng lớn thứ tư, chiếm khoảng 14-15% tổng năng lượng tiêu thụ của thế giới. Là một quốc gia nông nghiệp, nguồn năng lượng sinh khối tại Việt Nam cũng có tiềm năng phát triển rất lớn. Đây là một nguồn năng lượng không mới nhưng chưa được đầu tư phát triển tại Việt Nam.

VINTEG đã sớm tham gia vào các dự án điện sinh khối để đón đầu xu thế phát triển nguồn năng lượng này.

Phát triển dự án

Trong giai đoạn phát triển dự án, VINTEG đã tham gia các công việc liên quan đến bổ sung quy hoạch dự án vào lưới điện, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng dự án. Kinh nghiệm dự án gồm:

 

 

 Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Bên cạnh các công việc tư vấn, VINTEG còn cung cấp, lắp đặt các thiết bị điện, thiết

kế hệ thống giám sát, điều khiển cho các nhà máy bao gồm:

- Hệ thống Tuabin - máy phát điện

- Hệ thống giám sát điều khiển nhà máy

- Thiết bị đo công nghiệp

- Hệ thống tủ bảng điện điều khiển

- Các thiết bị công nghiệp khác 

Hệ thống SCADA cho lò hơi 60 tấn/h

630dc28defd13.png

 

Hệ thống Tuabin máy phát điện 7MW

630dc2a7c83ad.png

Chia sẻ :